Buurtvereniging
Voor alle Strijp-Rs! 

Werkgroepen

Zoals al op de ALV gemeld zullen er binnen de vereniging verschillende werkgroepen worden opgericht. Op dit moment zien we de volgende werkgroepen voor ons:

- cReakids (creatieve activiteiten voor kinderen met hun ouders)
- Festiviteiten (zomerfeest, bbq XXL, buitenbios, etc.)
- Groen & biodiversiteit
- Warmtenet (o.a. afstemming met Ennatuurlijk)
- Buurthuis Piet Hein Eek
- Buurtpreventie
Met uitzondering van de werkgroep Groen & biodiversiteit zoeken we nog volop versterking! Over de exacte invulling van de werkgroepen en de tijdsbesteding is nog van alles af te spreken. Interesse om aan een werkgroep deel te nemen? Geef dit dan door via bestuur@strijpr.nl en we brengen u in contact met de werkgroep.


As mentioned in the GM there will be formed several workgroups within the association. For the moment we imagine (based on the input collected before and during the GM):
- cReakids (creative activities for kids and their parents)
- Festivities (summer party, BBQ XXL, outside cinema, …)
- Green & Biodiversity
- Heating system (a.o. alignment with Ennatuurlijk)
- Buurthuis Piet Hein Eek (place to meet the neighbors)
- Neighborhood prevention (a.o. safety and security)
We are looking for more enthusiastic people to join in the workgroups (besides for the workgroup Green & biodiversity)! On the exact setup of the specific workgroups, there is still much to be agreed (e.g. the scope and time spent). Are you interested in participating? Please let the board know via bestuur@strijpr.nl and we will get you in touch with the workgroup.