Image

Geschiedenis

Strijp R heeft een verleden. En zoals zo vaak in Eindhoven heeft dat alles met Philips te maken. Strijp R is geen standaard nieuwe woonwijk ergens op een voormalig weiland aan de rand van de stad. Strijp R ligt in Eindhoven en is ook nauw verweven met de geschiedenis van die stad. Strijp R was één van de drie industrieterreinen die Philips tussen de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw in het stadsdeel Strijp ontwikkelde: Strijp S, Strijp T en Strijp R. Aan Strijp IJ en P zijn ze nooit toegekomen. Strijp R was de laatste van die drie en vooral gericht op productie rondom de televisie. Decennialang een van Philips’ paradepaardjes.


 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

 Image

Relicten uit oude tijden

Inmiddels is Philips verhuisd naar Amsterdam en is Strijp R een van de vele voormalige Philipsplekken in Eindhoven die is herontwikkeld. Maar de historie is nog steeds voelbaar, tastbaar en zichtbaar op Strijp R. Een aantal industriële panden is blijven staan zoals de plek waar de wereld rondom Piet Hein Eek tot leven komt, maar ook het voormalige portiersgebouw en het voormalige pompgebouw. De laatste twee zijn omgetoverd, in samenwerking met Piet Hein Eek, tot fantastische plekken om te wonen en het zijn tegelijkertijd relicten van de ‘oude tijden’.


 Image

 Image

 Image

Er zijn meer van die relicten te vinden. Het oude station (Philips beschikte over eigen laad- en los plekken en spoorlijnen), stukken bovenleiding, stootblokken en, vreemd genoeg, een aantal bomen uit de tijd van de legendarische meneer Frits Philips. Een reislustige en sociale ondernemer die geloofde in de heilzame werking van een groene omgeving op de psyche en de prestaties van zijn arbeiders. Hij ‘verzamelde’ bomen op zijn vele reizen en liet die, onder andere, op Strijp R planten. Sommige zijn nu onderdeel van het vele groen op de Strijp R. Een bijzondere erfenis.