Buurtvereniging
Voor alle Strijp-Rs! 

Organisatie Buurtvereniging Strijp-R

Bestuur (kandidaatstelling) / Board (candidacy):

Marionette Vogels                  Voorzitter / Chairman
Bas Oerlemans                    Secretaris / Secretary
Laura van der Sanden           Penningmeester / Treasurer

Marcella van Liempt               Vice-Voorzitter / Vice-Chairman
Henriette Tas                        Vice-Secretaris / Vice-Secretary
Jolanda Leijten                      Vice-Penningmeester, Website / Vice-Treasurer, Website


Werkgroepen / Working groups: 

Op dit moment zijn er nog geen (officiële) werkgroepen bekend bij de startende buurtvereniging. Zijn deze er al wel, dan graag contact opnemen zodat we - indien gewenst - dit kunnen melden op de website. 

At the moment there are no (official) working groups known at the starting neighbourhood association. If these are already there, please contact us so that we - if desired - can report this on the website.