Buurtvereniging
Voor alle Strijp-Rs! 

Visie

De kerngedachten van de vereniging zijn als volgt: 
Inclusiviteit: iedereen moet zich thuis voelen in de buurt, iedereen is welkom bij activiteiten en voelt zich gehoord en gezien
- Faciliteren en ondersteunen van initiatieven
- Spontaniteit laten bestaan
- Verbinding (ook met omliggende buurten als Drents Dorp en de Wielewaal)
- Positieve uitstraling
- Verzorgen van overzicht voor de gehele buurt (bijv. kalender op website)
- Nastreven duurzame grondslag

In de statuten hebben we tevens onderstaande passage laten opnemen: 
DOEL: 
Artikel 4: 
1. De Vereniging heeft ten doel de sociale samenhang van de buurt Strijp-R te Eindhoven te bevorderen en op te komen voor de belangen van de gehele buurt. 
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het informeren en verbinden van de leden, het faciliteren van initiatieven door leden en het organiseren van buurtactiviteiten.