Buurtvereniging
Voor alle Strijp-Rs! 

Word lid! 

Lid worden van buurtvereniging Strijp-R is heel simpel. Als je onderstaand formulier in vult, doen wij de rest! 

Als lid van de vereniging: 
- Kun je meedenken over ontwikkelingen, actuele kwesties en activiteiten in onze wijk. 
- Krijg je stemrecht tijdens de algemene ledenvergaderingen en beslis je mee over de vereniging (en onze wijk)
- Kun je een actieve rol spelen in (één van) de werkgroepen
- Word je door ons op de hoogte gehouden
Er wordt op dit moment geen financiële bijdrage gevraagd voor het lidmaatschap. 

Uw lidmaatschap eindigt zodra u verhuisd en deze buurt verlaat of wanneer u ons laat weten geen lid meer te willen zijn.


Becoming a member of the Strijp-R neighborhood association is very simple. Fill in the form below and we'll do the rest!
As a member of the association:
- You can think along about developments, current issues and activities in our neighborhood.
- Vote on issues during the general members meetings and decide about the association (and our district)
- Can you be part of (one of) the working groups
- You will be kept informed by us
No financial contribution is currently requested for membership.

Your membership ends when you move and leave this neighborhood or request us to end your membership.